Udpluk fra vores vedtægter

§ 2

Solgårdens Musikalske Venner, er upolitisk og har til formål:
at skabe trivsel og glæde for beboere, pårørende og hjemmeboende  borgere, tilknyttet Solgården i samarbejde med frivillige og personale.

§ 3

Formålet søges opnået ved:
at skaffe økonomiske midler fra medlemskontingenter, gaver, samt ved ansøgning om tilskud hos offentlige /private støtteordninger eller fonde.

Se vedtægterne i sin helhed